01/04/2023 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên hạ anh hùng
天下英雄

Tác giả: Nguyễn Bá Xuyến - 阮伯串

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/06/2016 15:14

 

Nguyên tác

天下英雄原少得,
人間豪傑最爲難。

Phiên âm

Thiên hạ anh hùng nguyên thiểu đắc,
Nhân gian hào kiệt tối vi nan.

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Trần thế, anh hùng nguyên ít gặp
Cõi người, hào kiệt dễ tìm đâu
Nguồn: Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Trần Thị Băng Thanh, NXB Khoa học xã hội, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bá Xuyến » Thiên hạ anh hùng