Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 27/06/2016 14:28 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 27/06/2016 15:21 bởi hongha83
Tân trạch đối liên dĩ hạ 新宅對聯以下 (Câu đối cho nhà mới) gồm 15 cặp của Nguyễn Bá Xuyến