五月初一遇再朔祝文

初朔在室,
再朔在船。
流水一帶,
高山兩邊。
誰復知我,
獨撫空絃。

 

Ngũ nguyệt sơ nhất ngộ tái sóc chúc văn

Sơ sóc tại thất,
Tái sóc tại thuyền.
Lưu thuỷ nhất đới,
Cao sơn lưỡng biên.
Thuỳ phục tri ngã,
Độc phủ không huyền.

 

Dịch nghĩa

Ngày sơ sóc còn ở nhà
Ngày tái sóc nay ở thuyền
Một dòng nước chảy
Núi cao hai bên
Ai biết ta nữa
Một mình vỗ đàn không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Sơ sóc ở nhà
Tái sóc ở thuyền
Một dòng nước chảy
Núi cao hai bên
Còn ai biết ta
Riêng vỗ không huyền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mới đây sơ sóc ở nhà
Bây giờ sơ sóc thân ta ở thuyền
Một dòng nước chảy triền miên
Chon von bờ núi hai bên lạnh lùng
Có ai biết đến mình không
Ngồi riêng tay vỗ tiếng đàn ngẩn ngơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời