Trông lên trời, trời đã bốn bề mây bủa; cúi nhìn đất, đất đã gai góc tràn lan; uống tuyết ăn sương, gian lao ngàn vạn dặm, bể thẳm còn chưa lấp, nước non trót nặng lời thề, lẽ để hồn quê vương vấn mộng;

Trẻ theo cha, cha vì việc vua ra đi; lớn theo chồng, chồng vì việc nước xa lánh; nuốt cay ngậm đắng, sau trước mấy mươi năm, đầu bạc hẳn càng buồn, duyên nợ khen ai khéo tính, trước đem gương lược cắt giây sầu.

tửu tận tình do tại