Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (368 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (247 bài)
- Phan Chu Trinh (69 bài)
Tạo ngày 04/09/2020 22:31 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Dưỡng Giá người xã Văn Lâm, nay là xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông học giỏi, thi đậu tú tài nên còn được gọi là Tú Giá, được các nhà văn thân đề cử làm Thương biện quân vụ kiêm Ngự tiền văn hỗ giá của vua Hàm Nghi, thường ở cạnh vua (cùng với Ngự tiền võ hỗ giá là Tăng Bạt Hổ). Sau khi vua Hàm Nghi bị Pháp bắt, Nguyễn Dưỡng Giá bỏ về nhà, vào tu ở một ngôi chùa vắng gần làng Yên Phúc, xã Yên Hồ (nay là xã Đức Phúc), huyện Đức Thọ.

Năm 1890, Phan Đình Phùng ra Bắc trở về, quân cũ lại hoạt động mạnh, Nguyễn Dưỡng Giá có trở lại hàng ngũ nghĩa quân cũ không, chưa thấy tài liệu nào nói đến, song qua một số thơ văn của ông còn lại, ta thấy ông cũng là người có nghĩa khí.