Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Đề nhà mồ vợ

Việt Nam » Nguyễn » Bùi Hữu Nghĩa
0 trả lời, 2131 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/01/2008 19:41

Điệu Kính phi kỳ 1

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Hiển Tông
2 trả lời, 278 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/04/2019 15:20

Điệu Kính phi kỳ 2

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Hiển Tông
2 trả lời, 252 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/04/2019 15:23

Điệu Kính phi kỳ 3

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Hiển Tông
2 trả lời, 218 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/04/2019 15:25

Điệu Kính phi kỳ 4

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Hiển Tông
3 trả lời, 250 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/04/2019 15:27

Điệu nội

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
4 trả lời, 2800 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/09/2014 23:05

Điệu vong cơ

34.67
Trung Quốc » Vãn Đường » Vi Trang
9 trả lời, 4033 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/04/2006 11:38

Giá cô thiên

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Hạ Chú
2 trả lời, 3363 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/07/2006 06:33

Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng

25.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Từ
12 trả lời, 13822 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 15:05

Kết trường thiên kỳ 2

Trung Quốc » Minh » Lý Mộng Dương
1 trả lời, 239 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/01/2019 17:08

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: khóc vợ