1. Ái miên
  1
 2. An Nam sứ biệt bạn Tống Quan thi
  1
 3. An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
  1
 4. Bài ca răn cờ bạc
 5. Buổi chiều mùa thu
 6. Cảm tình anh em lao động đối với cụ cử Lương Văn Can
 7. Cảnh chiều ở Tây Hồ
 8. Cảnh nhàn
 9. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 10. Chở thuyền chơi trăng
 11. Con trâu già
 12. Con vịt
 13. Cộng hành
  1
 14. Cung oán thi (I)
 15. Cung oán thi (II)
 16. Cung oán thi (III)
 17. Dạ Trạch tiên gia phú
  1
 18. Du Trấn Quốc tự
  2
 19. Đề kiểu thu giang vẽ ở bộ chén
 20. Đề núi Dục Thuý
 21. Đề núi non bộ bài 1
 22. Đề núi non bộ bài 2
 23. Đề Trấn Quốc tự
  2
 24. Đền Ngọc Sơn
 25. Đổng Hồ bút phú
  1
 26. Ghẹo cô sư
 27. Gia Định phú
 28. Hà Thành đầu độc 1908
 29. Hịch con muỗi
 30. Học trò ngủ gật
 31. Hỏi muỗi
 32. Hương miệt hành
  2
 33. Hưu quan lục thập tự thọ
 34. Khóc Cô Giang (I)
 35. Khóc Cô Giang (II)
 36. Khóc Lê Chiêu Thống
 37. Khoe mình
 38. Khuyến học
 39. Khuyên người ăn ở
 40. Lươn
 41. Mỹ nữ cống Hồ
 42. Nam thiên phong vân ca
 43. Ngày tháng thoi đưa
 44. Ngẫm đời
 45. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 46. Nhân nguyệt vấn đáp
  1
 47. Nhật đăng sơn
  1
 48. Phục Ba tướng quân
 49. Sấm thi
  1
 50. Tản Viên sự tích diễn ca
 51. Tây Sơn trung nguyên tiết tế Đổng lý Ngô Văn Sở
 52. Thang bàn phú
  1
 53. Thế sự
  3
 54. Thiện vị chiếu
  1
 55. Thơ tiệt hạ
  1
 56. Trăng với nước
 57. Trấn Quốc quy tăng (I)
  2
 58. Trấn Quốc quy tăng (II)
  2
 59. Trấn Quốc quy tăng (III)
  2
 60. Trấn Quốc quy tăng (IV)
  2
 61. Trấn Quốc quy tăng (V)
  2
 62. Trấn Quốc tự
 63. Trấn tự quy tăng (I)
  2
 64. Trấn tự quy tăng (II)
  2
 65. Triệu Ẩu
 66. Trình sư
  1
 67. Truy điệu các chiến sĩ Yên Bái
 68. Văn tế Đống Đa
 69. Văn tế thuốc phiện
 70. Vịnh ấp Thái Hoà
 71. Vịnh cảnh động Hinh Bồng
 72. Vịnh chim bồ câu
 73. Vịnh con rận
 74. Vịnh trăng
 75. Xuân thiên
 76. Yên Sơn phong cảnh
  1

Ca trù

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả - Văn thần thời Lê

Hồng Đức quốc âm thi tập

Kim Vân Kiều thi tập

Thơ sấm về việc lên ngôi của Lý Công Uẩn

Truyện Vương Tường

Truyện thơ