1. Ái miên
  1
 2. An Nam sứ biệt bạn Tống Quan thi
  1
 3. An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
  1
 4. Bạc thuyền trận vong cố xứ cảm tác điếu Phan Cát Xu
  2
 5. Bài ca răn cờ bạc
 6. Bố Khổng ôi
 7. Buổi chiều mùa thu
 8. Các quan hát xướng
 9. Cái thời Tự Đức
 10. Cảm hoài
  2
 11. Cảm tình anh em lao động đối với cụ cử Lương Văn Can
 12. Cảnh chiều ở Tây Hồ
 13. Cảnh nhàn
 14. Cáo thị Cần Vương
 15. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 16. Chinh phụ hoài ngâm
 17. Chở thuyền chơi trăng
 18. Chửa hoang
 19. Con cái ghẻ
 20. Con ruồi
 21. Con trâu già
 22. Con vịt
 23. Cọp
 24. Cộng hành
  1
 25. Cung oán thi (I)
 26. Cung oán thi (II)
 27. Cung oán thi (III)
 28. Du Trấn Quốc tự
  2
 29. Đề Bình Thuận Quan thánh miếu
  1
 30. Đề kiểu thu giang vẽ ở bộ chén
 31. Đề Long Đội sơn tự
  1
 32. Đề núi Dục Thuý
 33. Đề núi non bộ bài 1
 34. Đề núi non bộ bài 2
 35. Đề Trấn Quốc tự
  2
 36. Đền Ngọc Sơn
 37. Đinh phu nhân
 38. Đổng Hồ bút phú
  1
 39. Gái hồng nhan
 40. Ghẹo cô sư
 41. Gia Định phú
 42. Gián Lý Cao Tông đại hưng lâu các
  1
 43. Giễu Phạm Quỳnh
 44. Giới tửu phú
 45. Gọi lính tập
 46. Hịch con muỗi
 47. Hoán tỉnh quốc dân
 48. Học trò ngủ gật
 49. Hỏi muỗi
 50. Hương miệt hành
  2
 51. Hưu quan lục thập tự thọ
 52. Khóc Cô Giang (I)
 53. Khóc Cô Giang (II)
 54. Khóc Lê Chiêu Thống
 55. Khóc thủ khoa Phùng Văn Nhuận
 56. Khoe mình
 57. Khuê tình ngâm vọng
 58. Khuyến học
 59. Khuyên người ăn ở
 60. Lươn
 61. Mắng muỗi
 62. Mỹ nữ cống Hồ
 63. Nam thiên phong vân ca
 64. Ngã nước
 65. Ngày tháng thoi đưa
 66. Ngẫm đời
 67. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (I)
 68. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (II)
 69. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 70. Nhắn các bạn tù bài 1
 71. Nhắn các bạn tù bài 2
 72. Nhật đăng sơn
  2
 73. Nhịp kèn thân ái
 74. Nhớ cô đào
 75. Ông thừa tự thuật
 76. Phục Ba tướng quân
 77. Sấm thi
  1
 78. Sum vầy bõ lúc lưu ly
 79. Sư phải tù
 80. Tản Viên sự tích diễn ca
 81. Tây Sơn trung nguyên tiết tế Đổng lý Ngô Văn Sở
 82. Thang bàn phú
  1
 83. Thế sự
  3
 84. Thiện vị chiếu
  1
 85. Thơ tiệt hạ
  1
 86. Thu dạ thuật hoài
 87. Tiếng gọi thanh niên
 88. Tống biệt
 89. Trấn Quốc quy tăng (I)
  2
 90. Trấn Quốc quy tăng (II)
  2
 91. Trấn Quốc quy tăng (III)
  2
 92. Trấn Quốc quy tăng (IV)
  2
 93. Trấn Quốc quy tăng (V)
  2
 94. Trấn Quốc tự
 95. Trấn tự quy tăng (I)
  2
 96. Trấn tự quy tăng (II)
  2
 97. Triệu Ẩu
 98. Trình sư
  1
 99. Văn tế Đống Đa
 100. Văn tế hiệp quản Lê Đình Quý
 101. Văn tế Hoàng Trọng Mậu
 102. Văn tế người chết đuối trong phong trào chống thuế ở miền Trung năm 1908
 103. Văn tế Phan Bội Châu
 104. Văn tế sống nàng hầu
 105. Văn tế sống năm cụ thượng về vườn
 106. Văn tế thuốc phiện
 107. Viên tỉnh trừng lan
 108. Vịnh ấp Thái Hoà
 109. Vịnh bà Phan Thị Thuấn
 110. Vịnh cảnh động Hinh Bồng
 111. Vịnh chim bồ câu
 112. Vịnh con rận
 113. Vịnh diều giấy
 114. Vịnh trăng
 115. Vườn bách thú
 116. Xuân thiên
 117. Yên Sơn phong cảnh
  1

Ca trù

Câu đối

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả - Ông bảng Nông Sơn

Cùng một tác giả - Văn thần thời Lê

Hồng Đức quốc âm thi tập

Kim Vân Kiều thi tập

Thơ sấm về việc lên ngôi của Lý Công Uẩn

Truyện Vương Tường

Truyện thơ