1. Ái miên
  1
 2. An Nam sứ biệt bạn Tống Quan thi
  1
 3. An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
  1
 4. Bạc thuyền trận vong cố xứ cảm tác điếu Phan Cát Xu
  2
 5. Bài ca răn cờ bạc
 6. Bố Khổng ôi
 7. Buổi chiều mùa thu
 8. Các quan hát xướng
 9. Cái thời Tự Đức
 10. Cảm tình anh em lao động đối với cụ cử Lương Văn Can
 11. Cảnh chiều ở Tây Hồ
 12. Cảnh nhàn
 13. Cáo thị Cần Vương
 14. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 15. Chinh phụ hoài ngâm
 16. Chở thuyền chơi trăng
 17. Chửa hoang
 18. Con cái ghẻ
 19. Con ruồi
 20. Con trâu già
 21. Con vịt
 22. Cọp
 23. Cộng hành
  1
 24. Cung oán thi (I)
 25. Cung oán thi (II)
 26. Cung oán thi (III)
 27. Du Trấn Quốc tự
  2
 28. Đề kiểu thu giang vẽ ở bộ chén
 29. Đề Long Đội sơn tự
  1
 30. Đề núi Dục Thuý
 31. Đề núi non bộ bài 1
 32. Đề núi non bộ bài 2
 33. Đề Trấn Quốc tự
  2
 34. Đền Ngọc Sơn
 35. Đinh phu nhân
 36. Đổng Hồ bút phú
  1
 37. Gái hồng nhan
 38. Ghẹo cô sư
 39. Gia Định phú
 40. Gián Lý Cao Tông đại hưng lâu các
  1
 41. Giễu Phạm Quỳnh
 42. Giới tửu phú
 43. Gọi lính tập
 44. Hịch con muỗi
 45. Hoán tỉnh quốc dân
 46. Học trò ngủ gật
 47. Hỏi muỗi
 48. Hương miệt hành
  2
 49. Hưu quan lục thập tự thọ
 50. Khóc Cô Giang (I)
 51. Khóc Cô Giang (II)
 52. Khóc Lê Chiêu Thống
 53. Khóc thủ khoa Phùng Văn Nhuận
 54. Khoe mình
 55. Khuê tình ngâm vọng
 56. Khuyến học
 57. Khuyên người ăn ở
 58. Lươn
 59. Mắng muỗi
 60. Mỹ nữ cống Hồ
 61. Nam thiên phong vân ca
 62. Ngã nước
 63. Ngày tháng thoi đưa
 64. Ngẫm đời
 65. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (I)
 66. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (II)
 67. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 68. Nhắn các bạn tù bài 1
 69. Nhắn các bạn tù bài 2
 70. Nhật đăng sơn
  1
 71. Nhịp kèn thân ái
 72. Nhớ cô đào
 73. Ông thừa tự thuật
 74. Phục Ba tướng quân
 75. Sấm thi
  1
 76. Sum vầy bõ lúc lưu ly
 77. Sư phải tù
 78. Tản Viên sự tích diễn ca
 79. Tây Sơn trung nguyên tiết tế Đổng lý Ngô Văn Sở
 80. Thang bàn phú
  1
 81. Thế sự
  3
 82. Thiện vị chiếu
  1
 83. Thơ tiệt hạ
  1
 84. Thu dạ thuật hoài
 85. Tiếng gọi thanh niên
 86. Tống biệt
 87. Trấn Quốc quy tăng (I)
  2
 88. Trấn Quốc quy tăng (II)
  2
 89. Trấn Quốc quy tăng (III)
  2
 90. Trấn Quốc quy tăng (IV)
  2
 91. Trấn Quốc quy tăng (V)
  2
 92. Trấn Quốc tự
 93. Trấn tự quy tăng (I)
  2
 94. Trấn tự quy tăng (II)
  2
 95. Triệu Ẩu
 96. Trình sư
  1
 97. Văn tế Đống Đa
 98. Văn tế hiệp quản Lê Đình Quý
 99. Văn tế Hoàng Trọng Mậu
 100. Văn tế người chết đuối trong phong trào chống thuế ở miền Trung năm 1908
 101. Văn tế Phan Bội Châu
 102. Văn tế sống nàng hầu
 103. Văn tế sống năm cụ thượng về vườn
 104. Văn tế thuốc phiện
 105. Viên tỉnh trừng lan
 106. Vịnh ấp Thái Hoà
 107. Vịnh bà Phan Thị Thuấn
 108. Vịnh cảnh động Hinh Bồng
 109. Vịnh chim bồ câu
 110. Vịnh con rận
 111. Vịnh diều giấy
 112. Vịnh trăng
 113. Vườn bách thú
 114. Xuân thiên
 115. Yên Sơn phong cảnh
  1

Ca trù

Câu đối

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả - Ông bảng Nông Sơn

Cùng một tác giả - Văn thần thời Lê

Hồng Đức quốc âm thi tập

Kim Vân Kiều thi tập

Thơ sấm về việc lên ngôi của Lý Công Uẩn

Truyện Vương Tường

Truyện thơ