1. Ái miên
  1
 2. An Nam sứ biệt bạn Tống Quan thi
  1
 3. An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
  1
 4. Bài ca răn cờ bạc
 5. Buổi chiều mùa thu
 6. Cảm tình anh em lao động đối với cụ cử Lương Văn Can
 7. Cảnh chiều ở Tây Hồ
 8. Cảnh nhàn
 9. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 10. Chinh phụ hoài ngâm
 11. Chở thuyền chơi trăng
 12. Chửa hoang
 13. Con trâu già
 14. Con vịt
 15. Cộng hành
  1
 16. Cung oán thi (I)
 17. Cung oán thi (II)
 18. Cung oán thi (III)
 19. Dạ Trạch tiên gia phú
  1
 20. Du Trấn Quốc tự
  2
 21. Đề kiểu thu giang vẽ ở bộ chén
 22. Đề Long Đội sơn tự
  1
 23. Đề núi Dục Thuý
 24. Đề núi non bộ bài 1
 25. Đề núi non bộ bài 2
 26. Đề Trấn Quốc tự
  2
 27. Đền Ngọc Sơn
 28. Điếu Phan Đình Phùng
  1
 29. Đổng Hồ bút phú
  1
 30. Ghẹo cô sư
 31. Gia Định phú
 32. Gián Lý Cao Tông đại hưng lâu các
  1
 33. Hà Thành đầu độc 1908
 34. Hịch con muỗi
 35. Học trò ngủ gật
 36. Hỏi muỗi
 37. Hương miệt hành
  2
 38. Hưu quan lục thập tự thọ
 39. Khóc Cô Giang (I)
 40. Khóc Cô Giang (II)
 41. Khóc Lê Chiêu Thống
 42. Khoe mình
 43. Khuê tình ngâm vọng
 44. Khuyến học
 45. Khuyên người ăn ở
 46. Lươn
 47. Mỹ nữ cống Hồ
 48. Nam thiên phong vân ca
 49. Ngày tháng thoi đưa
 50. Ngẫm đời
 51. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 52. Nhật đăng sơn
  1
 53. Nhớ cô đào
 54. Phục Ba tướng quân
 55. Sấm thi
  1
 56. Tản Viên sự tích diễn ca
 57. Tây Sơn trung nguyên tiết tế Đổng lý Ngô Văn Sở
 58. Thang bàn phú
  1
 59. Thế sự
  3
 60. Thiện vị chiếu
  1
 61. Thơ tiệt hạ
  1
 62. Thu dạ thuật hoài
 63. Trấn Quốc quy tăng (I)
  2
 64. Trấn Quốc quy tăng (II)
  2
 65. Trấn Quốc quy tăng (III)
  2
 66. Trấn Quốc quy tăng (IV)
  2
 67. Trấn Quốc quy tăng (V)
  2
 68. Trấn Quốc tự
 69. Trấn tự quy tăng (I)
  2
 70. Trấn tự quy tăng (II)
  2
 71. Triệu Ẩu
 72. Trình sư
  1
 73. Truy điệu các chiến sĩ Yên Bái
 74. Văn tế Đống Đa
 75. Văn tế thuốc phiện
 76. Vịnh ấp Thái Hoà
 77. Vịnh cảnh động Hinh Bồng
 78. Vịnh chim bồ câu
 79. Vịnh con rận
 80. Vịnh trăng
 81. Xuân thiên
 82. Yên Sơn phong cảnh
  1

Ca trù

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả - Văn thần thời Lê

Hồng Đức quốc âm thi tập

Kim Vân Kiều thi tập

Thơ sấm về việc lên ngôi của Lý Công Uẩn

Truyện Vương Tường

Truyện thơ