1. Ái miên
  1
 2. An Nam sứ biệt bạn Tống Quan thi
  1
 3. An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
  1
 4. Bạc thuyền trận vong cố xứ cảm tác điếu Phan Cát Xu
  2
 5. Bài ca răn cờ bạc
 6. Buổi chiều mùa thu
 7. Các quan hát xướng
 8. Cảm tình anh em lao động đối với cụ cử Lương Văn Can
 9. Cảnh chiều ở Tây Hồ
 10. Cảnh nhàn
 11. Cáo thị Cần Vương
 12. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 13. Chinh phụ hoài ngâm
 14. Chở thuyền chơi trăng
 15. Chửa hoang
 16. Con trâu già
 17. Con vịt
 18. Cộng hành
  1
 19. Cung oán thi (I)
 20. Cung oán thi (II)
 21. Cung oán thi (III)
 22. Dạ Trạch tiên gia phú
  1
 23. Du Trấn Quốc tự
  2
 24. Đề kiểu thu giang vẽ ở bộ chén
 25. Đề Long Đội sơn tự
  1
 26. Đề núi Dục Thuý
 27. Đề núi non bộ bài 1
 28. Đề núi non bộ bài 2
 29. Đề Trấn Quốc tự
  2
 30. Đền Ngọc Sơn
 31. Đinh phu nhân
 32. Đổng Hồ bút phú
  1
 33. Ghẹo cô sư
 34. Gia Định phú
 35. Gián Lý Cao Tông đại hưng lâu các
  1
 36. Giới tửu phú
 37. Gọi lính tập
 38. Hịch con muỗi
 39. Hoán tỉnh quốc dân
 40. Học trò ngủ gật
 41. Hỏi muỗi
 42. Hương miệt hành
  2
 43. Hưu quan lục thập tự thọ
 44. Khóc Cô Giang (I)
 45. Khóc Cô Giang (II)
 46. Khóc Lê Chiêu Thống
 47. Khóc thủ khoa Phùng Văn Nhuận
 48. Khoe mình
 49. Khuê tình ngâm vọng
 50. Khuyến học
 51. Khuyên người ăn ở
 52. Lươn
 53. Mỹ nữ cống Hồ
 54. Nam thiên phong vân ca
 55. Ngày tháng thoi đưa
 56. Ngẫm đời
 57. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (I)
 58. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (II)
 59. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 60. Nhắn các bạn tù bài 1
 61. Nhắn các bạn tù bài 2
 62. Nhật đăng sơn
  1
 63. Nhịp kèn thân ái
 64. Nhớ cô đào
 65. Phục Ba tướng quân
 66. Sấm thi
  1
 67. Sum vầy bõ lúc lưu ly
 68. Tản Viên sự tích diễn ca
 69. Tây Sơn trung nguyên tiết tế Đổng lý Ngô Văn Sở
 70. Thang bàn phú
  1
 71. Thế sự
  3
 72. Thiện vị chiếu
  1
 73. Thơ tiệt hạ
  1
 74. Thu dạ thuật hoài
 75. Tiếng gọi thanh niên
 76. Trấn Quốc quy tăng (I)
  2
 77. Trấn Quốc quy tăng (II)
  2
 78. Trấn Quốc quy tăng (III)
  2
 79. Trấn Quốc quy tăng (IV)
  2
 80. Trấn Quốc quy tăng (V)
  2
 81. Trấn Quốc tự
 82. Trấn tự quy tăng (I)
  2
 83. Trấn tự quy tăng (II)
  2
 84. Triệu Ẩu
 85. Trình sư
  1
 86. Văn tế Đống Đa
 87. Văn tế hiệp quản Lê Đình Quý
 88. Văn tế Hoàng Trọng Mậu
 89. Văn tế người chết đuối trong phong trào chống thuế ở miền Trung năm 1908
 90. Văn tế Phan Bội Châu
 91. Văn tế sống nàng hầu
 92. Văn tế sống năm cụ thượng về vườn
 93. Văn tế thuốc phiện
 94. Viên tỉnh trừng lan
 95. Vịnh ấp Thái Hoà
 96. Vịnh bà Phan Thị Thuấn
 97. Vịnh cảnh động Hinh Bồng
 98. Vịnh chim bồ câu
 99. Vịnh con rận
 100. Vịnh trăng
 101. Xuân thiên
 102. Yên Sơn phong cảnh
  1

Ca trù

Câu đối

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả - Văn thần thời Lê

Hồng Đức quốc âm thi tập

Kim Vân Kiều thi tập

Thơ sấm về việc lên ngôi của Lý Công Uẩn

Truyện Vương Tường

Truyện thơ