1. Ái miên
  1
 2. An Nam sứ biệt bạn Tống Quan thi
  1
 3. An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
  1
 4. Bạc thuyền trận vong cố xứ cảm tác điếu Phan Cát Xu
  2
 5. Bài ca răn cờ bạc
 6. Bố Khổng ôi
 7. Buổi chiều mùa thu
 8. Các quan hát xướng
 9. Cái thời Tự Đức
 10. Cảm hoài
  2
 11. Cảm tình anh em lao động đối với cụ cử Lương Văn Can
 12. Cảnh chiều ở Tây Hồ
 13. Cảnh nhàn
 14. Cáo thị Cần Vương
 15. Cầu siêu cho Nguyễn Biểu
 16. Chinh phụ hoài ngâm
 17. Chổng mông gào chồng phú
 18. Chở thuyền chơi trăng
 19. Chửa hoang
 20. Chửi Nguyễn Hữu Độ
 21. Con cái ghẻ
 22. Con ruồi
 23. Con trâu già
 24. Cọp
 25. Cộng hành
  1
 26. Cung oán thi (Chớ đọc Tương Như chữ đoạn trường)
 27. Cung oán thi (Gang tấc đền phong cách mấy vời)
 28. Cung oán thi (Một mình ngày vắng lại đêm thâu)
 29. Du Trấn Quốc tự
  2
 30. Đề Bình Thuận Quan thánh miếu
  1
 31. Đề kiểu thu giang vẽ ở bộ chén
 32. Đề Long Đội sơn tự
  1
 33. Đề núi Dục Thuý
 34. Đề núi non bộ bài 1
 35. Đề núi non bộ bài 2
 36. Đề Trấn Quốc tự
  2
 37. Đền Ngọc Sơn
 38. Điếu Hoàng Diệu (Lâm đại tiết bất khả đoạt dã)
 39. Điếu Hoàng Diệu (Ngô nhân khoa hoạn phùng thời dị)
 40. Điếu Hoàng Diệu (Thiên cổ lưu phương do ký tại)
 41. Đinh phu nhân
 42. Đổng Hồ bút phú
  1
 43. Gái hồng nhan
 44. Gái nhỡ thì phú
 45. Ghẹo cô sư
 46. Gia Định phú
 47. Gián Lý Cao Tông đại hưng lâu các
  1
 48. Giễu Phạm Quỳnh
 49. Giới đổ bác phú Phú răn cờ bạc
 50. Giới tửu phú
 51. Gọi lính tập
 52. Hà thành sĩ tử điếu Hoàng tổng đốc
  1
 53. Hịch con muỗi
 54. Hoán tỉnh quốc dân
 55. Học trò ngủ gật
 56. Hỏi muỗi
 57. Hương miệt hành
  2
 58. Hưu quan lục thập tự thọ
 59. Khóc Cô Giang (Sống nhục sao bằng sự thác vinh)
 60. Khóc Cô Giang (Tình chồng, nợ đảng, gánh giang san)
 61. Khóc Lê Chiêu Thống
 62. Khóc thủ khoa Phùng Văn Nhuận
 63. Khoe mình
 64. Khuê tình ngâm vọng
 65. Khuyến học
 66. Khuyên người ăn ở
 67. Lá đơn hai người cô đầu đến thưa quan bị người dân đánh mẹ
 68. Lắm mối tối nằm không phú
 69. Lươn
 70. Mắng muỗi
 71. Mẹ ơi con muốn lấy chồng
 72. Mỹ nữ cống Hồ
 73. Nam thiên phong vân ca
 74. Ngã nước
 75. Ngày tháng thoi đưa
 76. Ngẫm đời
 77. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (I)
 78. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (II)
 79. Ngô đại nhân điếu Hoàng tổng đốc kỳ 1
  1
 80. Ngô đại nhân điếu Hoàng tổng đốc kỳ 2
  1
 81. Ngô phụ quốc, Lê đô quan
  1
 82. Nhắn các bạn tù bài 1
 83. Nhắn các bạn tù bài 2
 84. Nhật đăng sơn
  2
 85. Nhịp kèn thân ái
 86. Nhớ cô đào
 87. Nữ tử hiếu sĩ từ nông phú
 88. Ông thừa tự thuật
 89. Phục Ba tướng quân
 90. Sấm thi
  1
 91. Sum vầy bõ lúc lưu ly
 92. Sư phải tù
 93. Tản Viên sự tích diễn ca
 94. Tây Sơn trung nguyên tiết tế Đổng lý Ngô Văn Sở
 95. Thang bàn phú
  1
 96. Thế sự
  3
 97. Thiện vị chiếu
  1
 98. Thơ cái nón
 99. Thơ con mèo
 100. Thơ tiệt hạ
  1
 101. Thu dạ thuật hoài
 102. Tiếng gọi thanh niên Kính quốc nhân
 103. Tống biệt
 104. Trấn Quốc quy tăng (Cực lạc hồ trung bảo sát tằng)
  2
 105. Trấn Quốc quy tăng (Phồn hoa nhân cảnh bán hoàn lăng)
  2
 106. Trấn Quốc quy tăng (Thuỷ nhiễu tùng lâm triệt để trừng)
  2
 107. Trấn Quốc quy tăng (Trấn Quốc chân quân dĩ thượng thăng)
  2
 108. Trấn Quốc quy tăng (Trấn Quốc tùng lâm mộ tử ngưng)
  2
 109. Trấn Quốc tự
 110. Trấn tự quy tăng
  2
 111. Triệu Ẩu
 112. Trình sư
  1
 113. Văn tế Đống Đa
 114. Văn tế hiệp quản Lê Đình Quý
 115. Văn tế Hoàng Trọng Mậu
 116. Văn tế người chết đuối trong phong trào chống thuế ở miền Trung năm 1908
 117. Văn tế Phan Bội Châu
 118. Văn tế sống nàng hầu
 119. Văn tế sống năm cụ thượng về vườn
 120. Văn tế thuốc phiện
 121. Viên tỉnh trừng lan
 122. Vịnh ấp Thái Hoà
 123. Vịnh bà Phan Thị Thuấn
 124. Vịnh cảnh động Hinh Bồng
 125. Vịnh chim bồ câu
 126. Vịnh con rận
 127. Vịnh diều giấy
 128. Vịnh trăng
 129. Vườn bách thú
 130. Xuân thiên
 131. Yên Sơn phong cảnh
  1

Ca trù

Câu đối

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả

Cùng một tác giả - Ông bảng Nông Sơn

Cùng một tác giả - Văn thần thời Lê

Hà thành thất thủ án

Hồng Đức quốc âm thi tập

Kim Vân Kiều thi tập

Thăng Long tam thập vịnh - 昇龍三十詠

Thơ sấm về việc lên ngôi của Lý Công Uẩn

Truyện Vương Tường

Truyện thơ