悼亡姬

鳳杳鸞冥不可尋,
十洲仙路彩雲深。
若無少女花應老,
為有嫦娥月易沈。
竹葉豈能消積恨,
丁香空解結同心。
湘江水闊蒼梧遠,
何處相思弄舜琴。

 

Điệu vong cơ

Phụng diểu loan minh bất khả tầm,
Thập châu tiên lộ thái vân thâm.
Nhược vô thiếu nữ hoa ưng lão,
Vị hữu Thường Nga nguyệt dị trầm.
Trúc diệp khởi năng tiêu tích hận,
Đinh hương không giải kết đồng tâm.
Tương giang thuỷ khoát Thương Ngô viễn,
Hà xứ tương tư lộng Thuấn cầm?

 

Dịch nghĩa

Phượng khuất bóng, loan mịt mù, chẳng thể tìm ra
Đường tiên khắp mười châu, mây rực rỡ che lấp
Nếu như không còn thiếu nữ, hoa chắc sẽ già đi
Vì có Thường Nga nên trăng mới dễ âm u
Rượu trúc diệp thanh chẳng thể làm tan nỗi buồn chất chứa
Mùi đinh hương thơm cứ tháo gỡ mối kết đồng tâm
Nước sông Tương mênh mang, Thương Ngô ở mãi xa
Biết đâu là nơi cây đàn vua Thuấn tỏ mối tương tư để mà tìm?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của tieu_bang@vietkiem.com

Phượng mất, loan xa chẳng thể tìm
Mười châu tiên lối kín mây nghìn
Không còn thiếu nữ hoa già úa
Bởi có Thường Nga trăng lặng im
Rượu trúc chan sầu hoà chẳng hết
Đinh hương ngát sắc cắt đường tim
Thương Ngô xa lắm sông Tương xiết
Chốn nao đàn Thuấn nhớ cung huyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thảo luận

Hôm nay tôi lang thang trên mạng đọc thơ, thấy bài Điệu vong cơ có khá nhiều dị bản, không rõ đâu mới là bản chính xác. Trên trang Toàn Đường Thi Khố của TQ có một bản thì câu đầu là "Phụng khứ loan quy bất khả tầm" ( link: http://www3.zzu.edu.cn/qt...woneshi?js=700&ns=017 ) hoặc một bản khác (chưa rõ nguồn) thì câu luận thứ 2 là "Đinh hương tòng thử chiết đồng tâm". Tôi kiến thức hạn hẹp nên khá phân vân trước vấn đề này, nhờ các bạn kiểm tra lại giúp. Cảm ơn.

Sinh hoạt bình phàm, tư duy giản phác, hành sự chân thành.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Phượng mất, loan tìm thấy được đâu
Cõi tiên mây phủ khắp mười châu.
Nếu không thiếu nữ, hoa đành úa
Vì có Hằng Nga, nguyệt lặn mau.
Một giải tâm đồng vừa đứt đoạn
Có bình trúc diệp giải cơn sầu
Thương Ngô xa vắng, Tương Giang rộng
Đàn Thuấn tương tư gởi chốn nào.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Phong

Phượng khuất loan xa biết kiếm đâu
Đường tiên mây gấm phủ mười châu
Không còn thiếu nữ hoa tàn úa
Bởi có Thường Nga nguyệt héo sầu
Trúc diệp khôn tiêu buồn hận chất
Đinh hương nỡ đoạn mối tình sâu
Sông tương nước cả, Thương Ngô tá
Đàn Thuấn chốn nao dệt khúc sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dị bản

@Jakenlem: Tôi đã hỏi VNT về nguồn của bản đăng bên VK (và gửi ở trên) nhưng hiện tại cậu ấy chưa check được, có gì tôi sẽ nhắn lại sau. Theo tôi nghĩ, "phụng khứ loan quy" thì có thể là dị bản và nghĩa cũng tương tự, nhưng "tòng thử" đối với câu trên không được chỉnh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nhạt phượng, mờ loan, chẳng thể tìm,
Mười châu mây đẹp phủ đường tiên.
Vì không thiếu nữ, hoa già cỗi,
Bởi có Thường Nga, nguyệt dễ chìm.
Lá trúc làm sao tan nỗi hận,
Đinh hương nay đứt giải đồng tâm.
Thương Ngô xa thẳm, sông Tương rộng,
Đâu chốn tương tư nối sợi đàn?

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Loan phượng lờ mờ kiếm khó thông,
Đường tiên mười cõi rực mây lồng.
Vì không thiếu nữ hoa xơ xác,
Bởi có Hằng Nga nguyệt não nùng.
Trúc diệp dễ gì tan mối hận,
Đinh hương từ đấy gãy dây đồng!
Sông Tương bát ngát, Thương Ngô cách,
Chốn nối đàn đâu mãi nhớ trông!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Phượng, loan, mờ mịt, tìm đâu,
Đường tiên mười cõi, muôn mầu mây giăng.
Hoa tàn, vắng thiếu nữ chăm,
Mặt trăng lặn sớm vì Hằng Nga thôi.
Rượu ngon đâu khiến sầu nguôi,
Đinh hương cắt giãi kết đôi tâm đồng.
Ngô xa, Tương rộng mênh mông,
Nhớ nhau, đàn Thuấn tơ đồng nối dây...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạt nhoà loan phượng mất rồi
Đường tiên mười cõi sáng ngời mây pha
Nếu không gái trẻ hoa già
Cung trăng có bóng Thường Nga dễ tàn
Nỗi buồn rượu Trúc làm tan?
Dải đồng tâm đứt tuyệt làn đinh hương
Thương Ngô xa cách sông Tương
Cung đàn vua Thuấn gửi đường nào đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời