Dưới đây là các bài dịch của Đông Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Điền viên lạc kỳ 7 (Vương Duy): Bản dịch của Bản dịch của Trần Đông Phong

"hoàng lương" ở câu cuối trong bài thơ Điền Viên Lạc kỳ 7 của Vương Duy không liên can gì tới Hoàng Lương Mộng trong Thái Bình Quảng Ký (được biên soạn vào đời Tống Thái Tông). Bởi vì Vương Duy sống trong thời Thịnh Đường rất xa thời nhà Tống.

Ảnh đại diện

Oán thi (Mạnh Giao): Bản dịch của Trần Đông Phong

Thử lệ chàng cùng thiếp
Hai nơi rỏ ao nước
Hãy xem hoa phù dung
Năm nay vì ai chết.

Ảnh đại diện

Tặng biệt Phó sinh (Tề Cẩm Vân): Bản dịch của Trần Đông Phong

Một chén rượu xuân vạn dặm tình
Cỏ thơm tan nát, não lòng oanh
Làm mưa muốn nhỏ đôi dòng lệ
Để giữ chàng mai chẳng giã thành.

Ảnh đại diện

Vọng Hàn Công đôi (Thôi Địch): Bản dịch của Trần Đông Phong

Hàn Công gò đống ngắm Tần Xuyên
Núi ải mịt mờ tây tiếp liền
Nghìn dặm ngoài đơn thân khách lẻ
Ngày về chẳng biết sẽ bao năm.

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Đông Phong

Một năm về trước cửa này đây
Má thắm đào hoa sắc đỏ hây
Má thắm về đâu giờ chẳng biết
Hoa đào vẫn cợt gió đông say.

Ảnh đại diện

Sương nguyệt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Đông Phong

Vừa nghe thấy nhạn, tiếng ve ngơi,
Xích Bích lầu cao nước tiếp trời.
Thanh Nữ, Tố Nga cùng chịu lạnh,
Trong sương dưới nguyệt giỡn đùa chơi.

Ảnh đại diện

Tam niên biệt (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Đông Phong

Biền biệt ba thu chẳng được cùng,
Tương tư vọng nguyệt gửi thương mong.
Trời xanh, trăng tỏ lòng đau xót,
Ba sáu tuần tròn lạnh lẽo trông.

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Đông Phong

Sương trắng rừng phong ảm đạm sa,
Vu Sơn, Vu Giáp khí giăng nhòa.
Trên sông sóng cuộn lưng trời thẳm,
Ngoài ải mây trầm mặt đất xa.
Khóm cúc đôi lần tuôn lệ khách,
Thuyền nan một thuở buộc tình nhà.
Khắp nơi thu lạnh may thêm áo,
Bạch Đế chày vang rộn bóng tà.

Ảnh đại diện

Điệu vong cơ (Vi Trang): Bản dịch của Đông Phong

Phượng khuất loan xa biết kiếm đâu
Đường tiên mây gấm phủ mười châu
Không còn thiếu nữ hoa tàn úa
Bởi có Thường Nga nguyệt héo sầu
Trúc diệp khôn tiêu buồn hận chất
Đinh hương nỡ đoạn mối tình sâu
Sông tương nước cả, Thương Ngô tá
Đàn Thuấn chốn nao dệt khúc sầu.

Ảnh đại diện

Ức giang liễu (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Đông Phong

Liễu biếc Giang Nam thuở ấy trồng,
Một lần cách biệt đã hai đông.
Phương xa nhớ mãi bờ sông thắm,
Ai đến bẻ cành, biết được không?

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối