Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (160 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/06/2014 14:48 bởi tôn tiền tử
Thôi Địch 崔滌 (?-726) là em của Thôi Dịch 崔液, người Định Châu, giỏi tranh biện, hay hài hước, thơ còn 1 bài trong "Toàn Đường thi".