東陽酒家贈別其二

天涯方歎異鄉身,
又向天涯別故人。
明日五更孤店月,
醉醒何處淚沾巾。

 

Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 2

Thiên nhai phương thán dị hương thân,
Hựu hướng thiên nhai biệt cố nhân.
Minh nhật ngũ canh cô điếm nguyệt,
Tuý tỉnh hà xứ lệ triêm cân.

 

Dịch nghĩa

Ở góc trời vừa mới than cho tấm thân xa quê,
Nay lại hướng tới góc trời để từ biệt bạn cũ.
Hôm sau, qua vừng trăng năm canh ở trạm cô đơn,
Say tỉnh nơi nào chăng thì ai cũng khăn ướt lệ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bên trời lưu lạc xót thương thân
Rồi lại bên trời biệt cố nhân.
Trăng quạnh canh chầy vừa tảng sáng
Đâu đâu say tỉnh lệ đẫm khăn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Bên trời lận đận đã thương nhân,
Lại ở bên trời biệt cố nhân.
Trăng lặn canh tàn nơi quán khách,
Tỉnh say mỗi ngã lệ đầm khăn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Thương phận bạc, ở chân trời
Chân trời lại ngóng, biệt người tri âm
Ngày mai, điếm quạnh, trăng rằm
Tỉnh say đôi ngả, ướt đầm khăn tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Góc trời đất khách thương thân,
Lại còn tiễn biệt cố nhân bên trời.
Tàn canh, ngày sáng, trăng côi,
Tỉnh say, đâu cũng, lệ người đẫm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng đàn bên suối

Trời xa chua xót cảnh tha phương
Lại hướng trời xa biệt bạn đường
Lữ quán quạnh hiu vầng trăng tỏ
Tỉnh ra khăn đẫm lệ sầu thương.

Xa trông bốn cõi mênh mông
Chí trai cùng với non sông hẹn hò.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Than thân xa lạ quê người,
Lại cùng người cũ bên trời chia tay.
Trăng tàn quán khách sớm mai,
Tỉnh say ai cũng lệ rơi ướt đầm.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ven trời vừa mới thở than,
Lại đến ven trời, xa cố nhân.
Mai lại canh năm trăng quán khách,
Tỉnh say đâu cũng lệ đầy khăn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chân trời, vừa mới than thân,
Góc trời, lại tiễn cố nhân lên đường.
Trăng soi quán lẻ bên đường,
Tỉnh say, đâu cũng lệ thường ướt khăn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Than thân lữ khách góc trời
Góc trời nay lại tiễn người đi xa
Năm canh trăng lẻ mình ta
Dù say dù tỉnh lệ nhoà ướt khăn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Góc trời vừa mới xót thương thân
Lại hướng phương trời biệt cố nhân
Trăng quạnh năm canh soi quán lẻ
Tỉnh say đâu chẳng lệ khăn dầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối