白牡丹

閨中莫妒新妝婦,
陌上須慚傅粉郎。
昨夜月明渾似水,
入門唯覺一庭香。

 

Bạch mẫu đơn

Khuê trung mạc đố tân trang phụ,
Mạch thượng tu tàm phó phấn lang.
Tạc dạ nguyệt minh hỗn tự thuỷ,
Nhập môn duy giác nhất đình hương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thâm khuê đừng tị gái điểm trang,
Thẹn gặp bờ đê kẻ phấn hương.
Trăng sáng đêm qua như nước vẩn,
Chỉ hay trong cửa một sân thơm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Phòng khuê đừng tị nàng trang điểm
Ngoái phố tủi thay bạn phấn son
Trăng sáng đêm qua như ánh nước
Vào nhà mới thấy cả vườn thơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời