17/06/2021 23:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch mẫu đơn
白牡丹

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2007 19:36

 

Nguyên tác

閨中莫妒新妝婦,
陌上須慚傅粉郎。
昨夜月明渾似水,
入門唯覺一庭香。

Phiên âm

Khuê trung mạc đố tân trang phụ,
Mạch thượng tu tàm phó phấn lang.
Tạc dạ nguyệt minh hỗn tự thuỷ,
Nhập môn duy giác nhất đình hương.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thâm khuê đừng tị gái điểm trang,
Thẹn gặp bờ đê kẻ phấn hương.
Trăng sáng đêm qua như nước vẩn,
Chỉ hay trong cửa một sân thơm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Bạch mẫu đơn