白牡丹

長安豪貴惜春殘,
爭賞先開紫牡丹。
別有玉杯承露冷,
無人起就月中看。

 

Bạch mẫu đơn

Trường An hào quý tích xuân tàn,
Tranh thưởng tiên khai tử mẫu đơn.
Biệt hữu ngọc bôi thừa lộ lãnh,
Vô nhân khởi tựu nguyệt trung khan.

 

Dịch nghĩa

Các nhà quyền quý ở kinh đô Trường An e xuân sắp hết,
Đua nhau thưởng thức hoa mẫu đơn màu tía vừa mới nở.
Những chung ngọc (mẫu đơn trắng) chơ vơ trong sương đêm lạnh,
Không ai ngó ngàng tới dưới ánh trăng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường An giàu lo xuân sắp hết
Mẫu đơn màu thưởng thức đua chen
Mẫu đơn trắng lạnh sương đêm
Không ai tìm đến để xem thế nào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lầm tên người dịch

Bản dịch bài Bạch mẫu đơn là của Nguyễn Minh đã đăng trên Hoa Sơn Trang, chứ không phải của Nguyễn Phước Hậu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trường An hào phú tiếc xuân tàn
Vẻ tía mẫu đơn thích được xem
Sương lạnh chơ vơ màu ngọc trắng
Ngó nhìn mấy kẻ dưới trăng đêm!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trường An sang quý tiếc xuân tàn
Đua ngắm mẫu đơn tím trước tiên
Chén ngọc riêng mình sương lạnh đón
Không người đoái thưởng dưới trăng xuân


Các tài liệu cho thấy bài Bạch mẫu đơn này là của Lư Luân 卢纶
Chưa có đánh giá nào
Trả lời