惜牡丹花其二

寂寞萎紅低向雨,
离披破艷散隨風。
晴明落地猶惆悵,
何況飄零泥土中。

 

Tích mẫu đơn hoa kỳ 2

Tịch mịch nuy hồng đê hướng vũ,
Ly phi phá diễm tán tuỳ phong.
Tình minh lạc địa do trù trướng,
Hà huống phiêu linh nê thổ trung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Héo khô lặng lẽ rũ trong mưa,
Hương sắc tàn phai trước gió đưa.
Xuống đất ngày trong còn đứt ruột,
Huống gì lưu lạc rụng bùn nhơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lặng lẽ hồng phai mưa rũ cành
Gió đùa hoa héo cánh rơi nhanh!
Trời thanh rớt đất còn thương cảm
Hà huống vùi sình chốn bẩn tanh!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lặng lẽ cánh hồng rũ dưới mưa
Gió xô hoa héo não nùng chưa
Trời trong cánh cánh rơi buồn thảm
Huống nữa còn bay xuống vũng nhơ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lặng trong mưa cánh hồng ngả ngớn
Hoa tả tơi gió cuốn mọi phương
Rơi trên mặt đất đã thương
Huống hồ rơi cả trên đường bùn nhơ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Mưa rũ thấp hoa khô héo gầy
Sắc tàn đoá rã gió tung bay.
Trời quang thương xót hoa nằm đất
phiêu bạt ra sao rớt vũng lầy.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồng phai lặng lẽ rũ mưa cành,
Gió thổi hoa tàn cánh rụng nhanh.
Buồn bả trời thanh vì rớt đất,
Huống hồ vùi cả chốn bùn tanh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời