26/03/2023 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu vong cơ
悼亡姬

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2006 11:38

 

Nguyên tác

鳳杳鸞冥不可尋,
十洲仙路彩雲深。
若無少女花應老,
為有嫦娥月易沈。
竹葉豈能消積恨,
丁香空解結同心。
湘江水闊蒼梧遠,
何處相思弄舜琴。

Phiên âm

Phụng diểu loan minh bất khả tầm,
Thập châu tiên lộ thái vân thâm.
Nhược vô thiếu nữ hoa ưng lão,
Vị hữu Thường Nga nguyệt dị trầm.
Trúc diệp khởi năng tiêu tích hận,
Đinh hương không giải kết đồng tâm.
Tương giang thuỷ khoát Thương Ngô[1] viễn,
Hà xứ tương tư lộng Thuấn cầm?

Dịch nghĩa

Phượng khuất bóng, loan mịt mù, chẳng thể tìm ra
Đường tiên khắp mười châu, mây rực rỡ che lấp
Nếu như không còn thiếu nữ, hoa chắc sẽ già đi
Vì có Thường Nga nên trăng mới dễ âm u
Rượu trúc diệp thanh chẳng thể làm tan nỗi buồn chất chứa
Mùi đinh hương thơm cứ tháo gỡ mối kết đồng tâm
Nước sông Tương mênh mang, Thương Ngô ở mãi xa
Biết đâu là nơi cây đàn vua Thuấn tỏ mối tương tư để mà tìm?

Bản dịch của tieu_bang@vietkiem.com

Phượng mất, loan xa chẳng thể tìm
Mười châu tiên lối kín mây nghìn
Không còn thiếu nữ hoa già úa
Bởi có Thường Nga trăng lặng im
Rượu trúc chan sầu hoà chẳng hết
Đinh hương ngát sắc cắt đường tim
Thương Ngô xa lắm sông Tương xiết
Chốn nao đàn Thuấn nhớ cung huyền.
[1] Vua Thuấn chết ở núi Thương Ngô, hai bà hoàng hậu thương khóc mãi mà chết ở sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Điệu vong cơ