15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 05/10/2011 02:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bruce lee vào 05/10/2011 02:41

哀杜基光其一

天末淒風一雁過,
驚聞寶劍已沉波。
崚嶒氣骨如今少,
失敗英雄自古多。
一死光明同日月,
半生悲憤為山河。
佗年信史修遺傳,
奇士名高越石戈。

 

Ai Đỗ Cơ Quang kỳ 1

Thiên mạt thê phong nhất nhạn qua,
Kinh văn bảo kiếm dĩ trầm ba.
Lăng tằng khí cốt như kim thiểu,
Thất bại anh hùng tự cổ đa.
Nhất tử quang minh đồng nhật nguyệt,
Bán sinh bi phẫn vị sơn hà.
Tha niên tín sử tu di truyện,
Kỳ sĩ danh cao Việt Thạch qua.

 

Dịch nghĩa

Chân trời gió lạnh, một chiếc nhạn bay qua
Khiếp nghe gươm báu đã chìm dưới lớp sóng
Khí cốt cao ngạo ngày nay ít người
Các đấng anh hùng thất bại từ xưa vẫn nhiều
Một cái chết sáng sủa như mặt trời mặt trăng
Nửa đời người buồn giận vì sông vì núi
Ngày sau tín sử sẽ ghi chép truyện ông
Nêu cao danh giá là một kỳ sĩ như Việt Thạch gối qua ngày xưa


Đỗ Cơ Quang là chí sĩ người Hà Nội, xuất dương theo cụ Phan Bội Châu mưu đồ cứu nước. Khoảng năm 1913, ông được phái về nước để vận động tập binh nổi dậy. Cùng đi với ông có tên Nguyễn Hắc Sơn, giao du với ông đã lâu năm và thường giúp ông tiền bạc. Ông không biết hắn làm mật thám cho Pháp. Ông đi đường Vân Nam, ở đây ông vận động được nhiều kiều bào hưởng ứng. Nhân cuộc Âu chiến, ông lén về nước để mưu việc đánh Pháp. Chưa kịp khởi sự thì ông bị bắt, vì Nguyễn Hắc Sơn đã mật báo việc làm của ông với Pháp. Để thị uy cho kiều bào ở Vân Nam khiếp sợ không dám hành động, Pháp giải ông lên bắn tại Hà Khẩu gần Lào Cai, giáp biên giới Trung Quốc. Đồng bị nạn với ông có 58 người, trong đó có ông ký Lan là một người rất giỏi và một viên đội khố đỏ cũng đi theo cách mạng. Việc này được ghi chép rõ trong quyển Phan Bội Châu niên biểu và trong tập Việt Nam nghĩa liệt sử.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Gió đưa chiếc nhạn đến bên trời
Gươm báu nghe tin đã gãy rồi
Khí tiết hiên ngang nay mấy kẻ
Anh hùng thất bại trước nhiều người
Chết cùng nhật nguyệt đều soi sáng
Sống đối non sông những ngậm ngùi
Tín sử sau này ghi rõ truyện
Gối đòng danh tiếng chẳng nhường ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió lạnh cuối trời cánh nhạn xa
Nghe kinh bảo kiếm đắm sông hoà
Ngất cao chí khí ngày nay hiếm
Anh kiệt bại nhiều tự cổ mà
Một chết rạng ngời cùng nhật nguyệt
Nửa đời uất hận việc sơn hà
Ngày xưa tín sử còn truyền tích
Việt Thạch danh cao đêm gối “qua”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân trời gió lạnh nhạn bay qua,
Khiếp nghe gươm báu sóng chìm xa.
Hiên ngang khí cốt nay vài kẻ,
Thất bại anh hùng vẫn xảy ra.
Cái chết rạng ngời như nhật nguyệt,
Nửa đời buồn giận vì sơn hà.
Ngày sau tín sử còn ghi chép,
Việt Thạch nổi danh xưa gối “qua”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió may, nhạn chiếc lạc phương trời
Kinh nỗi gươm thiêng sóng bạc dồi
Thất bại anh hùng âu lắm kẻ
Hiên ngang khí cốt được bao người
Nửa đời bi phẩn lo sông núi
Một chết quang minh sánh đất trời
Tín sử mai sau ghi chép lại
Gối đòng Việt Thạch há thua ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời