Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: cách mạng (185) Đông Du (2)

Đăng bởi Vanachi vào 15/11/2007 15:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/02/2008 13:00

術感

匹馬煙塵別舊林,
捐驅誓報國恩深。
補天填海雖難事,
破釜沉舟自壯心。
萬里征衫隨雁渡,
三更雄劍作龍吟。
何時親繫彊胡頸,
歸對江山酒滿斟。

 

Thuật cảm

Thất mã yên trần biệt cựu lâm,
Quyên khu thệ báo quốc ân thâm.
Bổ thiên điền hải tuy nan sự,
Phá phủ trầm chu tự tráng tâm.
Vạn lý chinh sam tuỳ nhạn độ,
Tam canh hùng kiếm tác long ngâm.
Hà thì thân hệ cường Hồ cảnh,
Qui đối giang san tửu mãn châm.


Nguyễn Thượng Hiền làm bài thơ này năm 1907 khi lên đường sang Nhật Bản.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ngựa biệt rừng xưa khói bụi tung,
Cao dày ơn nước quyết đền xong.
Vá trời lấp biển dù gian khổ,
Thuyền đắm rồi tan chẳng ngại ngùng.
Áo khoác đường trường theo bóng nhạn,
Gươm thiêng đêm vắng thét oai rồng.
Ngày nào tay trói quân Hồ lỗ,
Rót chén vui mừng với núi sống.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Vó ngựa lìa rừng gió bụi bay
Dấn thân báo nước trả ơn dầy
Vá trời lấp biển dù gian khó
Phá phủ dìm thuyền vẫn đắm say
Tà áo nhạn đưa muôn dặm vắng
Tiếng gươm rồng hiện khắc canh chầy
Bao giờ trói sạch quân cường bạo
Về viếng non sông chuốc chén đầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngựa biệt rừng xưa khói bụi lan
Ân sâu báo quốc ruổi nhân gian
Vá trời lấp biển việc tuy khó
Nồi phá dìm thuyền chí đã mang
Vạn dặm áo bào theo nhạn vượt
Ba canh hùng kiếm thét rồng tàng
Bao giờ tay trói quân cường bạo
Về với giang san rượu rót tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vó ngựa biệt rừng khói bụi bay,
Dấn thân báo quốc trả ơn đầy.
Vá trời lấp biển bao gian khổ,
Phá bếp dìm thuyền vẫn đắm say.
Muôn dặm áo bào đưa nhạn vắng,
Ba canh hùng kiếm khắc rồng mây.
Bao giờ trói sạch quân Hồ lỗ,
Về với non sông chuốc chén đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Biệt rừng vó ngựa bụi bay,
Dấn thân báo quốc ơn dầy đã mang.
Vá trời lấp biển gian nan,
Dìm thuyền phá bếp vẫn càng say sưa.
Áo bào muôn dặm nhạn thưa,
Ba canh hùng kiếm khắc thừa rồng mây.
Bao giờ Hồ lỗ sạch bầy,
Non sông về với chén đầy chuốc say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Mộng Nam

Ngựa biệt rừng xưa ngợp bụi hồng,
Quyết tâm đền trả nợ non sông.
Vá trời lấp biển dù gian khổ,
Đạp sóng ra khơi dẫu nhọc công.
Muôn dặm chinh y tung cánh nhạn,
Canh khuya gươm báu thét oai rồng.
Ngày nào trói được loài lang sói,
Trở lại quê hương chuốc rượu nồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rừng xưa ngựa biệt bụi mù tung,
Thề chết đáp đền nợ nước non.
Lấp biển vá trời dù khó nhọc,
Dìm thuyền đập chảo vẫn cam lòng.
Ba canh kiếm báu oai rồng thét,
Vạn dặm chinh y cánh nhạn xông
Đợi lúc trói xong quân giặc dữ,
Rượu nồng đầy chén dạo non sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời