Dưới đây là các bài dịch của Đào Mộng Nam. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuất dương lưu biệt (Phan Bội Châu): Bản dịch của Đào Mộng Nam

Thân trai đã sống phải hơn đời,
Chẳng lẽ vần xoay mặc đất trời.
Trong khoảng trăm năm còn có tớ,
Lẽ nào ngăn trở lại không ai.
Nước non chết chóc càng thêm nhục,
Sách thánh mờ phai đọc lũ người.
Đông hải quyết theo cơn gió lớn,
Vẫy vùng muôn dặm sóng xa khơi.

Ảnh đại diện

Thuật cảm (Nguyễn Thượng Hiền): Bản dịch của Đào Mộng Nam

Ngựa biệt rừng xưa ngợp bụi hồng,
Quyết tâm đền trả nợ non sông.
Vá trời lấp biển dù gian khổ,
Đạp sóng ra khơi dẫu nhọc công.
Muôn dặm chinh y tung cánh nhạn,
Canh khuya gươm báu thét oai rồng.
Ngày nào trói được loài lang sói,
Trở lại quê hương chuốc rượu nồng.

Ảnh đại diện

Ký quốc nội đồng chí (Nguyễn Thượng Hiền): Bản dịch của Đào Mộng Nam

Trái tim hồng sục sôi máu đỏ,
Buồn hát vang lệ đổ tơi bời.
Trèo lên đỉnh núi trông vời,
Nước non cách trở dặm khơi mịt mùng.
Quê hương ấy ta từng thấu tỏ,
Trai anh hùng nào có thiếu chi.
Ngày đêm ra sức giúp vì,
Diệt thù dựng nước cứu nguy đồng bào.
Chí dọc ngang sấm gào gió thét,
Mưu quỷ thần quét sạch sài lang.
Nung gan luyện chí sẵn sang,
Sao cho non nước rỡ ràng mới cam.
Chốn xa xôi mắt làm sao ngó,
Mảnh hồn ta vò võ năm canh.
Ước gì mọc cánh bay nhanh,
Vượt ngàn sóng gió để mình có nhau.
Dưới mái tranh chung đầu tính kế,
Nghiệp lớn xây hậu thế lẫy lừng.
Nước ta là đất anh hùng,
Hàng hàng lớp lớp cây rừng chen chân.
Bạch Đằng giang Lam Sơn chói lọi,
Vinh quang xưa còn rọi ngàn sau.
Than ơi dân Việt khổ đau,
Kiếp người thân ngựa phận trâu sao đành.
Lẽ nào chịu khom mình tuân phục,
Chịu nhọc nhằn tủi nhục sao đang.
Thân trai bảy thước ngang tàng,
Hãy vì tổ quốc hiên ngang quên mình.
Hịch Nguyễn Trãi uy linh tạc dạ,
Thơ Đặng Dung chí cả làm lòng.
Giúp dân thoát cảnh cùm gông,
Để ta trả sạch núi sông nợ nần.
Công lao ấy chẳng cần ghi nhớ,
Vẫn ngàn năm rực rỡ Ba Vì.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]