感作

學海琴書歷幾秋,
南關回首思悠悠。
百年祖國歸胡虜,
七尺殘軀付碧流。
斯世不逢明聖友,
來生且報父兄仇。
此行畫謁藍山帝,
換起重殲法賊頭。

 

Cảm tác

Học hải cầm thư lịch kỷ thu,
Nam quan hồi thủ tứ du du.
Bách niên tổ quốc quy Hồ lỗ,
Thất xích tàn khu phó bích lưu.
Tư thế bất phùng minh thánh hữu,
Lai sinh thả báo phụ huynh cừu.
Thử hành hoạch yết Lam Sơn đế.
Hoán khởi trùng tiêm Pháp tặc đầu.


Bài thơ tuyệt mệnh này được làm ở nhà tù Hoả Lò, Hà Nội, khoảng cuối năm 1915 và đọc cho một người anh họ nghe khi ông này vào thăm, sau đó các nhà cách mạng truyền đi.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Bể học xông pha trải bấy lâu,
Thân tù ngoảnh lại nghĩ mà đau!
Trăm năm đất tổ về quân mọi,
Bảy thước thân tàn mặc nước sâu.
Bạn tốt đời nay sao vắng cả?
Thù nhà kiếp khác dễ quên đâu!
Hồn ta được gặp Lam Sơn đế,
Quyết mượn oai linh chém Pháp đầu.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bể học sách đàn trải bấy lâu,
Tù Nam ngoảnh lại nghĩ mà đau.
Trăm năm đất tổ về Tây lỗ,
Bảy thuớc thu tàn mặc nước sâu.
Bạn tốt đời nay sao chẳng gặp,
Thù nhà hậu kiếp khó quên mau,
Hồn ta gặp được vua Lê Lợi,
Quyết mượn oai thần chém Pháp đầu.

14.00
Trả lời