Nhớ hồi nhỏ có tập “Thơ ngang” của cụ, giờ còn nhớ được tý ti, xin gửi để đóng góp ạ

Thơ ngang

Đây không phải rượu lậu
Bán trốn thuế nhà đoan
Đây không phải sách lậu
Từ hải ngoại mang sang
Đây là thơ với thẩn
Vừa bướng lại vừa ngang
Nên dưới thời Pháp thuộc
Cũng coi là của gian
Nước nhà giờ độc lập
Quan ta đã hết thời
Quan tây về cái nước
Thơ ngang bán ra đời

Tự trào

Ở đất Hà Đông tôi khoá hủ
Con cha cháu ông chắt bà cụ
Hán văn chưa bén cửa tam trường
Quốc học biểt mần thơ bát cú
Nghĩ phẫn nhân tài bị nước quên
Quyết về dật sỹ cho đời đổ
Không may gặp buổi rối ren này
Bụng đói phải bò ra bán chữ

Còn bài này thì không nhớ tên, chỉ nhớ là cụ làm bài chế vụ cưới con của viên quan họ Bùi, có đoạn cuối
Con quan thì lại lấy chồng quan
Phiền cho hai cố thông gia nhỉ
Khố rách ngồi chung với áo lam
Bị gọi lên mắng, cụ về làm bài này

Hôm qua chúc trộm đám con ngài
Ngài giận ngài gọi đến bẻ bai
Ấp úng tôi vừa toan há họng
Gầm gừ ngài đã quát vào tai
Cưới con ai có so đời bố
Đôi lứa nên duyên luận chữ tài
Lĩnh ý tôi về xui mẹ đĩ
Xoay cho thằng dái chút cân đai

Có ai còn nhớ về tập thơ này không?