Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/08/2021 15:41

Năm băm bảy, hăm hai, tháng sáu,
Ta lòng thành bát cháo nắm cơm.
Hỡi ơi, chúng đảng cô hồn,
Đông, tây, nam, bắc có khôn thì về!
Hoặc những kẻ theo phe Mẫu quốc,
Két đen người trót buột tay vô,
Hoặc những kẻ theo phe mật thám,
Nay hồn đã được ấm no,
Trông cờ ngôn luận tự do hồn về!
Bán mình cho ông Cẩm Ác Nu;
Hoặc những kẻ theo phe phát xít,
Nặng lời thề trọn kiếp bộc nô;
Hoặc những kẻ theo phe buôn bán,
Món hàng văn nhất bản vạn lời;
Nghiệp đoàn cảm thấy khó chơi,
Để khi bóc lột mới ơi từng thằng.
Hoặc những kẻ tài sơ trí thiển,
Nhờ báo chương vinh hiển toàn gia,
Chuyên môn dối trẻ lừa già,
Tự do ngôn luận có mà thác non.
Ơi hỡi chúng cô hồn kia hỡi,
Kiếp người xưa đã lỗi đường tu,
Bảo nhau liệu kiếm bè từ,
Cải tà quy chánh đợi giờ hồi sinh.
Này áo mã, vàng đinh dăm mớ,
Này bỏng rang, chuối ngự vài tai.
Hỡi ơi những kẻ lạc loài,
Đông, tây, nam, bắc về đòi tự do.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]