Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ, 1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Tịnh (22 bài)
- Bùi Huy Phồn (10 bài)
- Võ Nguyên Giáp (1 bài)
- Lê Đức Thọ (5 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
Tạo ngày 14/06/2020 23:22 bởi tôn tiền tử
Phan Phong Linh (1911-1956) là con trai thứ của Phan Mạnh Danh, sinh tại làng Phù Ủng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, mất tại Sài Gòn khoảng mùa thu năm 1956. Xuất thân Nho giáo, ông rất giỏi thơ Đường và cũng sở trường dịch thơ Đường. Về Tây học, ông có bằng thành chung, từng làm thư ký toà sứ. Sau hiệp định Genève, ông di cư vào Nam, làm đến chủ sự phòng báo chí ở Bộ Tài chánh.

Năm 1951, ông mới bắt đầu đăng thơ trên báo Thế kỷ, sau đó là các báo Tự do, Văn nghệ tự do. Năm 1956, ông soạn tập Thắng cảnh Việt Nam qua thi ca rất công phu, nhưng mới lên khuôn in được nửa chừng thì ông bị bệnh gan rồi qua đời.

 

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác