Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2018 09:14

Mày ở nơi nào đến nước ông,
Phong hàm tặng tước đã lung tung.
Nét son khéo kẻ đeo đầu lộn,
Cuống tía trêu người ghé mắt trông.
Lão khọm rừng Thanh ra thú tội
Tên Nùng xứ Lạng xuống tâng công.
Còng ông với độ mươi thằng nữa,
Chửi đổng chai mồm ngực trống không.


Nguồn: Trần Thị Lệ Thanh, Thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Luận án tiến sĩ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2002