Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Trọng Mậu (4 bài)
- Huỳnh Thúc Kháng (26 bài)
- Phan Kế Bính (10 bài)
- Kỳ Đồng (20 bài)
- Lê Đại (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/12/2008 09:22 bởi hongha83
Đặng Thái Thân 鄧泰紳 (1874-1910) hiệu Ngư Hải, người làng Hải Côn, Nghi Lộc (Nghệ An). Là học trò và đồng chí của Phan Bội Châu. Từ năm 1905, tích cực hoạt động chống Pháp. Năm 1910 bị giặc bắt ở Nghệ An, chống trả quyết liệt với giặc rồi tự sát.