Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
4 bài thơ, 2 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/07/2008 09:49 bởi Vanachi
Lê Đại (1875-1952), bút hiệu Siêu Tùng, Từ Long, là sĩ phu yêu nước trong Phong trào Đông Kinh nghĩa thục ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Ông xuất thân trong một gia đình Nho học, quê làng Thịnh Hào, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Năm 1907, cùng Lương Văn Can, Nguyễn Quyền và một số sĩ phu yêu nước khác tham gia mở trường Đông Kinh nghĩa thục, cách tân tư tưởng chấn hưng dân tộc và giáo dục tinh thần thực học. Ông là tác giả bản dịch tuyệt vời tác phẩm "Hải ngoại huyết thư" của Phan Bội Châu. Sau vụ Hà Thành đầu độc (1908), bị kết án khổ sai và đày đi Côn Đảo 18 năm. Năm 1926, được trả lại tự do, trở về sinh sống ở Hà Nội.

Lê Đại còn để lại một số bài thơ được in trong Thi tù tùng thoại (Huỳnh Thúc Kháng, nhà in Tiếng Dân, 1939), Lê Đại, con người và thơ văn (Chương Thâu, Tôn Long, NXB Văn hoá - Thông tin, 2001).

 

Thơ dịch tác giả khác