Nguyễn Bá Xuyến 阮伯串 (có sách chép 阮伯釧, 1759-1823) quê ở thôn Đại Hành, làng Hạ Thanh Oai, sau dời sang thôn Đa Sỹ, làng Thượng Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay là thôn Đa Sỹ, xã Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội). Ông mồ côi cha từ bé, lưu lạc nhiều nơi, có chí cầu học, nổi tiếng văn chương. Năm Quý Sửu (1793), lúc này ông đã 34 tuổi vào Gia Định theo giúp Nguyễn Ánh, được làm Khâm sai chưởng cơ, rồi làm An phủ sứ phủ Hoài Đức, tước Xuyến Ngọc hầu. Năm Quý Mùi (1823), ông mất, hưởng thọ 64 tuổi. Còn để lại bộ Xuyến Ngọc hầu thi văn tập gồm hơn 50 bài thơ quốc âm và nhiều bài văn tế được tạp chí Nam Phong sao lục, đăng từ số 117 đến 126. Nay còn truyền một bản Công thần Nguyễn an phủ sứ truyện.

 

 1. Cảm tác
 2. Cảm tác khi đi qua chùa Đông Hoa nghe tiếng đọc sách
 3. Cảm xúc nhân mấy ngày ốm nặng
 4. Chơi bè ở Đằng giang
 5. Chơi chùa Bầu
 6. Chơi chùa Bầu xướng hoạ cùng cử nhân họ Bùi
 7. Chơi chùa Thiên Bảo cùng xướng hoạ với ông Đạo Khê
 8. Đại nghĩ tang gia tế văn
 9. Đề thuyền buôn
 10. Đến chơi quan huyện La Thạch ngẫu chiếm
 11. Đến chơi trường học ông Phạm Công Thuyên
 12. Đích tử tế thứ mẫu
 13. Đưa cho bạn
 14. Đưa cho mấy thầy Hoà Nam
 15. Đưa cho ông Lãn Phu
 16. Đưa cho ông Lân Phu
 17. Đức vọng huân danh
  2
 18. Giám đốc trường thi năm Kỷ Mão
 19. Gửi bạn họ Phạm người Nghệ An
 20. Gửi bạn nghèo Bồng Phong
 21. Gửi cho bạn
 22. Hoạ bài thơ của Hoàng nghĩa huynh bài 1
 23. Hoạ bài thơ của Hoàng nghĩa huynh bài 2
 24. Hoạ bài thơ của ông Phạm Công Thuyên
 25. Hoạ thơ ông Đạo Khê
 26. Hoạ thơ ông Lãn Phu
 27. Hoạ thơ ông Liên Phong
 28. Hoạ thơ ông Trúc Khê
 29. Hoạ thơ tức cảnh của Đạo Khê công
 30. Hữu cảm ngẫu chiếm (Cảm hứng ngẫu nhiên thành thơ)
 31. Hý vịnh hà sào (Đùa vịnh đánh tổ tôm)
 32. Khai bút năm Kỷ Sửu
 33. Khỏi bệnh tạ thầy thuốc
 34. Lên gác chùa Hội Tiên bài 1
 35. Lên gác chùa Hội Tiên bài 2
 36. Liên nhật đông thống hữu cảm (Cảm xúc nhân mấy ngày ốm nặng)
 37. Một bài hoạ theo
 38. Mừng nghĩa huynh thọ bảy mươi
 39. Mừng nhạc phụ làm nhà mới (Làm hộ Tử Thông)
 40. Mừng ông Biện Tráng làm nhà mới
 41. Năm Tân Mão Sơn Phỉ xuẩn động
 42. Ngày tết khai bút
 43. Ngày xuân có cảm
 44. Ngày xuân dậy sớm
 45. Ngày xuân khai bút
 46. Ngày xuân qua trên sông
 47. Nghĩ hộ bạn mừng ông Đạo Khê
 48. Phản bộ cố hương cảm tác (Về quê cũ cảm tác)
 49. Phụ thơ ông Đạo Khê hoạ lại
 50. Qua trên sông bài 1
 51. Qua trên sông bài 2
 52. Say rượu
 53. Tặng nhà sư
 54. Tặng ông Đạo Khê ở nơi tân ngụ
 55. Tặng ông Trúc Khê ở Hoa Dương thôn
 56. Tây Lĩnh thứ thất nhũ mẫu tế văn
 57. Thiên hạ anh hùng
  2
 58. Thơ vịnh hoài
 59. Tiễn ông Đạo Khê về kinh
 60. Trả lời ông Đạo Khê
 61. Tự thán bài 1
 62. Tự thán bài 2
 63. Tự thuật
 64. Tức cảnh
 65. Uống rượu với bạn ở Trúc Khê hoa viện
 66. Uý đồ chung
  2
 67. Vào Gia Định thuyền đi được ổn đáng
 68. Văn tế bố vợ, làm hộ người làng La Thạch huyện Đan Phượng
 69. Văn tế bố vợ, nghĩ hộ quan tiến sĩ Nguyễn
 70. Văn tế cha
 71. Văn tế cha, làm hộ nhà buôn thuyền
 72. Văn tế cha, nghĩ hộ người nhà buôn làng Cẩm Cơ
 73. Văn tế cha, nghĩ hộ người ở Thuỷ Cơ, Vạn Tảng
 74. Văn tế cha, nghĩ hộ nhà làm thuốc ở Phượng Tri
 75. Văn tế chúng sinh
 76. Văn tế đám ma (I)
 77. Văn tế đám ma (II)
 78. Văn tế hậu, làm cho xã Ứng Thiên, huyện Chương Mỹ
 79. Văn tế làm thay Liên trưởng Sâm
 80. Văn tế mẹ, làm hộ người ở huyện Đông An
 81. Văn tế mẹ, nghĩ cho nhà con hát ở Thượng Mỗ
 82. Văn tế ngu, làm hộ ông xã Nam Hoà phường
 83. Văn tế thầy tu chùa Đông Hoa
 84. Văn tế thứ mẫu
 85. Văn tế trận vong tướng sĩ
 86. Văn tế viết hộ ông Lý trưởng
  1
 87. Về quê cũ cảm tác
 88. Viếng cái thây phơi ở bờ sông
 89. Vịnh cá vàng
 90. Vịnh đèn
 91. Vịnh đùa con muỗi đêm
 92. Vịnh hoài
 93. Vịnh non nhân nước trí (tại huyện Bằng Tuyền)
 94. Vịnh vườn hoa cảnh xuân