Rượu ngọt khen ai khéo đặt nên,
Uống vào lảo đảo gọi ma men;
Thoảng nghe rừng trúc lao nhao họp,
Chợt ngửi hơi riềng ngất ngưởng lên;
Rủi gót ông Bang tăm rắn động,
Bặt hồn dượng Khoái tiệc Hồng yên;
Đem phường quỷ dẫy làm bầu bạn,
Trêu ghẹo thần ăn đã lắm phen.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 132, tháng 8-1928