Uẩy bảng vàng kia là chi lọ biết,
Làm bận lòng tài tử văn nhân;
Kẻ làm nên danh giá trong trần,
Ai chẳng muốn mục xuyên kim bảng.
Bảng chưa thấy lòng còn thảng mảng,
Mặt bảng coi thấy cũng xinh xinh.
Rõ ràng bảng thượng tiêu danh,
Trông mặt bảng lại càng thêm xuân sắc;
Ai ngờ bảng miết hồ đẫm mực,
Bảng vàng bảng ngọc chi chi.
Làm cho tỏ mặt nam nhi.


Bảng vàng là bảng ghi tên những người thi đỗ.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 134, tháng 10-1928