33.33
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/07/2012 20:45 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 08/07/2012 09:05 bởi hongha83
Bùi Dương Lịch 裴楊歷 (1758-1828) tự Tồn Thành 存成 và Tồn Trai 存齋, hiệu Thạch Phủ 石甫, người xã Yên Đông, huyện La Sơn (nay thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Bùi Dương Lịch thi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân năm Đinh Mùi, niên hiệu Chiêu Thống 1 (1787) đời vua Lê Mẫn Đế. Thời Lê, ông giữ chức Nội hàn cung phụng sứ hàm Viên ngoại lang. Thời Tây Sơn, ông được mời vào Viện Sùng chính ở Phú Xuân làm công việc Tu thư. Thời Nguyễn, ông giữ chức Đốc học Nghệ An, rồi thăng Phó Đốc học Quốc tử giám, sau ông xin về quê dạy học.

Tác phẩm:
- An Hội thông chí
- Bùi gia huấn hài
- Nghệ An ký
- Ốc lậu thoại
- Lê Quý dật sử

Tác phẩm đã dịch sang tiếng Việt:
- Nghệ An ký, NXB Khoa học xã hội, 2004
- Thơ Bùi Dương Lịch (52 bài, Võ Hồng Huy sưu tầm và biên dịch), Sở VHTT Hà Tĩnh, 1996
- Lê Quý dật sử, NXB Khoa học xã hội, 1987