畏途終

畏途終保閒身此日勳名皆國假,
閑庭怡娛晚況當年轟烈自天申。

 

Uý đồ chung

Uý đồ chung bảo nhàn thân thử nhật huân danh giai quốc giả,
Nhàn đình di ngu vãn huống đương niên oanh liệt tự thiên thân.


Nguồn: Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Trần Thị Băng Thanh, NXB Khoa học xã hội, 2006

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Đường quan hiểm giữ thân nhàn, danh tiếng ngày nay nhờ nước cả
Nơi sân nhà vui tuổi hạc, công lao thuở nọ tự trời ban

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường hiểm thân nhàn, danh nhờ nước
Sân nhà tuổi hạc, đưc trời ban

Chưa có đánh giá nào
Trả lời