Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 10:08

Hoa Quỳnh
         đừng có
              thức đêm.

Bạc đầu
     cánh trắng
             bên thềm đợi trăng.

Một năm
       mười mấy đêm rằm
Bao lần trở dạ
          hương thầm đợi nhau.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010