Thăng Long thập cửu vịnh ký hiệu A.1640 tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, gồm 19 bài thơ chữ Hán vịnh Hà Nội. Sách Châu phong văn tập (ký hiệu A.2126) cho rằng các bài thơ vịnh Hà Nội này là do Phạm Đình Hổ sáng tác.