網市花田

風光彷彿美人斜,
蘇歷江邊八九家。
總為夾城饒雨露,
故留勝地貯繁花。
豊壹日麗紅樓畝,
繠圃香留綠滿涯。
上苑近傅梅信早,
春風得意好看花。

 

Võng Thị hoa điền

Phong quang phảng phất mỹ nhân tà,
Tô Lịch giang biên bát cửu gia.
Tổng vị giáp thành nhiêu vũ lộ,
Cố lưu thắng địa trữ phồn hoa.
Phong đài nhật lệ hồng thê mẫu,
Nhuỵ phố hương lưu lục mãn nha.
Thượng uyển cận truyền mai tín tảo,
Xuân phong đắc ý hảo khán hoa.

 

Dịch nghĩa

Rạng rỡ trông phảng phất như người đẹp nằm nghiêng,
Có khoảng tám, chín nhà nằm bên bờ Tô Lịch.
Toàn là mảnh đất giáp thành, được mưa móc tưới tắm,
Nên là nơi thắng địa lưu giữ sự phồn hoa.
Đài cao đẹp đẽ, mặt trời hồng đậu trên những mẫu ruộng hoa,
Hương thơm nhuỵ hoa lưu lại khắp vườn cây xanh.
Như vườn thượng uyển hoa mai báo tin xuân đến sớm,
Gió xuân đắc ý được ngắm hoa đẹp.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]