武觀敲月

戌樓角斷月初高,
武觀人歸月正交。
剝啄戛聲和玉筍,
熹微雲影轉松捎。
會心興逸寒锺韻,
得句吟聯宿鳥巢。
鑪冶幸逢宗匠手,
好從馬上打推敲。

 

Vũ quán xao nguyệt

Thú lâu giốc đoạn nguyệt sơ cao,
Vũ Quán nhân quy nguyệt chính giao.
Bác trác kiết thanh hoà ngọc duẩn,
Hy vi vân ảnh chuyển tùng sao.
Hội tâm hứng dật hàn chung vận,
Đắc cú ngâm xiên túc điểu sào.
Lô dã hạnh phùng tông tượng thủ,
Hiếu tòng mã thượng đả thôi xao.

 

Dịch nghĩa

Trên chòi canh tiếng tù và vừa dứt, vầng trăng mới mọc,
Ở quán Trấn Vũ mọi người trở về đúng lúc trăng lên.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, vang lên cùng với ngón tay búp măng ngọc,
Bóng mây mờ chuyển trên ngọn cây tùng.
Hứng thú trong lòng hoà theo tiếng chuông lạnh,
Được câu thơ hay ngâm nga lúc chim chiều về tổ,
Đúc luyện trong lò, may gặp được tay thợ giỏi,
Muốn theo trên yên ngựa lựa chọn câu thơ.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]