ngõ nhỏ
nhà chõ sang nhau
không hạn định sớm tối

ngõ nhỏ
chuông gọi hàng xóm
ngỡ khách nhà mình

ngõ nhỏ
xe rồ máy
khói xộc nhà mình

ngõ nhỏ
vui đóng cửa
mỗi nhà khép lại

ngõ nhỏ
Hà Nội tôi ơi
xa lạ láng giềng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]