洞庭秋月

金波穆穆印寒流,
秋水秋天一色秋。
何處回仙三弄笛,
珠光時共月光浮。

 

Động Đình thu nguyệt

Kim ba mục mục ấn hàn lưu,
Thu thuỷ thu thiên nhất sắc thu.
Hà xứ hồi tiên tam lộng địch,
Châu quang thời cộng nguyệt quang phù.

 

Dịch nghĩa

Sóng vàng rỡ rỡ in trên dòng lạnh
Nước thu trời thu hoà một sắc thu
Chốn nào ba lần tiên về thổi sáo?
Ánh viên ngọc sáng loé sáng cùng trăng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Anh

Sóng vàng rỡ rỡ mặt hồ
Trời thu nước biếc toả mờ sắc thu
Tiên về thổi sáo nơi đâu
Ngọc châu loé sáng đua màu cùng trăng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rỡ rỡ sóng vàng đượm mặt hồ
Thu trời thu nước đượm màu thu
Tiên về thổi sáo nơi đâu nhỉ
Trăng sáng hoà chung ánh ngọc châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng vàng rỡ rỡ mặt hồ thu,
Sắc nước trời thu hoà sắc mờ.
Nào chốn ba lần tiên thổi sáo?
Sáng loè ánh ngọc cùng trăng thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nhè nhẹ sóng trăng nhịp vỗ bờ
Màu thu màu nước một màu thơ
Nơi nào ba bận tiên ngân sáo
Ngọc sáng cùng trăng rực mặt hồ.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời