平沙落雁

回鴈峰邊鴈陳斜,
含蘆跕跕落平沙。
一聲漁笛經過處,
沖破長空篆碧霞。

 

Bình sa lạc nhạn

Hồi Nhạn phong biên nhạn trận tà,
Hàm lô thiếp thiếp lạc bình sa.
Nhất thanh ngư địch kinh qua xứ,
Xung phá trường không triện bích hà.

 

Dịch nghĩa

Đàn nhạn bay chếch bên đỉnh núi Hồi Nhạn
Ngậm bông lau, chăm chăm sà xuống bãi cát phẳng
Một tiếng sáo chài vọng qua chốn đó
Vụt bay lên tầng không, in bóng vào ráng biếc


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Anh

Sườn non giăng cánh nhạn bay
Chăm chăm sà xuống bên này bãi không
Sáo chài réo rắt trên sông
Vụt bay - hút giữa mênh mông nắng chiều

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồi Nhạn đỉnh non nghiêng cánh én
Ngậm lau chăm mắt hướng bình sa
Sáo chài chợt bỗng vang vi vút
Bay thẳng tầng không lẫn bóng tà

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhạn đàn bay chếch đỉnh Hồi Nhạn,
Chim ngậm bông lau sà cát vàng.
Một tiếng sáo chài vang chốn đó,
Bóng in ráng biếc vút không gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Từ núi giăng hàng nhạn ngậm lau
Bay xầm tới bãi cát sà mau
Sáo chài chợt cất, liền bay vút
In bóng trên trời ráng đỏ au.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời