瀟湘夜雨

瀟湘合處水泱泱,
夜雨聲和夜漏長。
綠漲蘋洲知幾許,
皇英祠外竹青蒼。

 

Tiêu Tương dạ vũ

Tiêu Tương hợp xứ thuỷ ương ương,
Dạ vũ thanh hoà dạ lậu trường.
Lục trướng tần châu tri kỷ hử,
Hoàng Anh từ ngoại trúc thanh thương.

 

Dịch nghĩa

Nơi sông Tiêu Tương hợp dòng, nước trôi cuồn cuộn
Tiếng mưa đêm suốt đêm hoà với tiếng giọt nước đồng hồ
Triều biếc dâng ngoài bãi rau tần biết bao lâu rồi nhỉ?
Ngoài đền Hoàng Anh, tre trúc biếc xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Anh

Tiêu Tương cuồn cuộn nước về
Giọt đồng hồ lẫn rì rầm tiếng mưa
Triều dâng bãi vắng lâu chưa?
Bên đền - tre trúc xanh mờ trong mưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dòng hợp Tiêu Tương cuộn cuộn trôi
Giọt đồng hoà với tiếng mưa rơi
Bãi tần triều biếc dâng lâu nhỉ
Tre trúc đền xưa đứng lẻ loi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng nước Tiêu Tương cuồn cuộn trôi,
Đồng hồ tiếng giọt hoà mưa rơi.
Triều dâng rau tần bao lâu nhỉ?
Ngoài điện Hoàng Anh trúc biếc ngời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Cuồn cuộn Tiêu Tương sóng nhập đôi
Giọt đồng hồ lẫn giọt mưa rơi
Bãi tần triều ngập lâu chưa nhỉ
Trúc tựa đền rêu biếc rạng ngời.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời