鎮國歸僧

水遶叢林澈底澄,
斜楊影裏見歸僧。
煙波一徑初回錫,
雲售重樓正上燈。
沙界回頭生慧覺,
物華隨處晤真乘。
寒锺聲送入禪院,
身在人天第幾層。

 

Trấn Quốc quy tăng

Thuỷ nhiễu tùng lâm triệt để trừng,
Tà dương ảnh lý kiến quy tăng.
Yên ba nhất kính sơ hồi tích,
Vân thụ trùng lâu chính thượng đăng.
Sa giới hồi đầu sinh tuệ giác,
Vật hoa tuỳ xứ ngộ chân thừa.
Hàn chung thanh tống nhập thiền viện,
Thân tại nhân thiên đệ kỷ tằng.

 

Dịch nghĩa

Sóng nước bao quanh chùa, nước trong thấu đáy,
Trong bóng trời chiều, thấy nhà sư trở về.
Trên con đường khói sóng mới thấy tích trượng quay lại,
Những toà lầu trong rặng cây cao, đúng lúc lên đèn.
Quay đầu về thế giới trần tục, vẫn nảy sinh tuệ giác,
Nơi xứ sở phồn hoa vẫn giác ngộ chân thừa.
Tiếng chuông lạnh lẽo vang vào trong thiền viện,
Thân ở tầng thứ mấy của cõi người, cõi trời?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]