Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 19/02/2009 09:18 bởi hongha83
Chu Thăng (1939-) sinh tại Diễn Châu (Nghệ Tĩnh). Tốt nghiệp khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ năm 1964 đến nay, có thơ, truyện in đều trên các sách báo trung ương và địa phương. Công tác trong ngành đường sắt.

Tác phẩm:
- Ga trung du (thơ, 1988)
- Chợt thức (thơ, 1995)
- Giao thừa (truyện và ký, 1996)
- Cỏ trần gian (thơ chọn 1965-2000)

Nguồn: Cỏ trần gian/ NXB Hội Nhà văn, 2000.