詠報天寺塔

百尺嵯峨峙帝城,
安南四器古今名。
寰區共夾甘淋澤,
法像千秋濯厥靈。

 

Vịnh Báo Thiên tự tháp

Bách xích tha nga trĩ đế thành,
An Nam tứ khí cổ kim danh.
Hoàn khu cộng giáp cam lâm trạch,
Pháp tượng thiên thu trạc quyết linh.

 

Dịch nghĩa

Tháp cao trăm thước, sừng sững giữa đô thành,
Một trong tứ khí nước Nam, nổi tiếng xưa nay.
Trong ngoài đều được hưởng ân trạch như mưa ngọt thấm khắp,
Pháp tượng nghìn năm vẫn ngời ngời linh thiêng.


Tiểu dẫn: Tháp ở phường Báo Thiên, huyện Thọ Xương. Vua Lý Thánh Tông trùng tu chùa Phật, dựng chùa ở đây, phía trước có xây ngọn tháp cao hơn một trăm thước, đặt tên là tháp Báo Thiên, là một trong An Nam tứ khí. Khi trời hạn, rước bốn pho tượng: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện đến đây làm lễ cầu mưa.

Tháp chùa Báo Thiên là một trong An Nam tứ khí gồm tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, tượng chùa Quỳnh Lâm và vạc Phổ Minh.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nguy nga trăm thước chốn kinh thành
Báu vật nước mình sớm nổi danh
Mưa ngọt bốn phương cùng thụ hưởng
Ngàn đời tượng pháp hiển uy linh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Trăm thước uy nghi chốn đế vương
Trời Nam vật báu đã lâu tường
Ngàn thu pháp tượng còn linh hiển
Mưa ngọt thấm nhuần cả bốn phương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Hải

Trăm thước cao cao giữa đế thành,
“An Nam tứ khí” vốn lừng danh.
Núi sông thảy đội ơn mưa móc,
Pháp tượng nghìn thu mãi hiển linh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời