Con gái ở trại Hàng Hoa,
Ăn cơm nửa bữa ngủ nhà nửa đêm.


Trại Hàng Hoa tức công viên Bách Thảo ngày nay, trước đây do các nhà thực vật người Pháp lập ra để trồng thí nghiệm các loài cây.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002