Con gái ở trại Hàng Hoa,
Ăn cơm nửa bữa ngủ nhà nửa đêm.


Trại Hàng Hoa tức công viên Bách Thảo ngày nay, trước đây do các nhà thực vật người Pháp lập ra để trồng thí nghiệm các loài cây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]