21/07/2024 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con gái ở trại Hàng Hoa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/09/2020 08:26

 

Con gái ở trại Hàng Hoa,
Ăn cơm nửa bữa ngủ nhà nửa đêm.
Trại Hàng Hoa tức công viên Bách Thảo ngày nay, trước đây do các nhà thực vật người Pháp lập ra để trồng thí nghiệm các loài cây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con gái ở trại Hàng Hoa