23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
70 bài thơ
Tạo ngày 22/08/2012 15:33 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 25/08/2012 08:25 bởi hongha83
Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương tên thật là Đỗ Thị Hoa Lý, sinh ngày 21-8-1969, là nhà thơ nữ Việt Nam, quê ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Hiện đang sinh sống và công tác tại Ucraina. Là học sinh giỏi văn toàn quốc năm 1986. Đỗ Thị Hoa Lý đã có thơ in chung trong tuyển tập "Việt Nam quê hương tôi" do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2000.

Tác phẩm:
- Quê hương tôi (thơ), NXB Quân đội nhân dân, 2011