Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2012 10:45

Ta lại ngồi đây thú với Xuân
Dưới hàng dương nhỏ dạ bần thần
Hơn mười năm ấy, tha phương khách
Ta thẹn lòng mình lỗi với Xuân!


Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011