26/10/2021 23:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thú

Tác giả: Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương - Đỗ Thị Hoa Lý

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2012 10:45

 

Ta lại ngồi đây thú với Xuân
Dưới hàng dương nhỏ dạ bần thần
Hơn mười năm ấy, tha phương khách
Ta thẹn lòng mình lỗi với Xuân!
Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương » Tự thú