64.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
73 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 24/03/2017 08:48 bởi hongha83
Thích Nhật Từ (1969-) thế danh là Trần Ngọc Thảo, quê ở Sài Gòn. Ông là tu sĩ Phật giáo, nhà thơ, dịch giả Việt Nam.

Tác phẩm:
- Ngược dòng thế giới (thơ)
- Từng bước thảnh thơi (thơ)
- Một cõi đi về (thơ)

 

Từng bước thảnh thơi (2003)