Dưới đây là các bài dịch của Mai Hải. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Liệt tân dã độ (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Mai Hải

Cách thành vài dặm phía nam xa,
Làng Sét đò ngang chẳng khác xưa.
Nước chỗ nông sâu ngàn vạn khoảnh,
Người qua kẻ lại một thuyền đưa.
Bè quan chín nhịp dây căng gấp,
Ba ván thuyền chè khách được pha.
Sóng gió bao phen nào sợ sệt,
Mặt đầm như lụa, cỏ như tơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tản lĩnh vân gian (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Mai Hải

Trời quang khói lửa ngắm phía tây,
Núi Tản bao quanh những áng mây.
Ngấn đá ba tầng xa ẩn hiện,
Lưng trời sắc núi toả hơi may.
Vùng sao Dực, Chẩn đà phân dã,
Mạch núi Côn Luân đến cõi này.
Vạn tuế xưng hô lừng vách núi,
Điềm lành khí tốt, vua thọ đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bát Tràng lung yên (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Mai Hải

Sông Hồng xuôi mãi, nước mênh mang,
Cách ngạn trông sang cảnh Bát Tràng.
Nghề gốm từ xưa nguồn kiếm sống,
Không mưa mây Sở mặc lang bang.
Mái nhà lau sậy liền san sát,
Đất chở thuyền về nắng chói chang.
Trăng gió bốn mùa giành chiếm cả,
Trên sông xuôi ngược bán cùng buôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Văn đình trữ vân (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Mai Hải

Mấy độ khoa danh sáng sử xanh,
Bểdâu biến đổi vẫn Văn đình.
Giữa nơi thập đạo lầu cao vút,
Bên cửa song khuya khói quyện hình.
Ân trạch đắp bồi nền giáo hoá,
Kỷ cương rạng rỡ nếp nho sinh.
Mây lành gặp gỡ tương lai sáng,
Cả nước trông vào một mẫu hình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vịnh Báo Thiên tự tháp (Trần Bá Lãm): Bản dịch của Mai Hải

Trăm thước cao cao giữa đế thành,
“An Nam tứ khí” vốn lừng danh.
Núi sông thảy đội ơn mưa móc,
Pháp tượng nghìn thu mãi hiển linh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vịnh tiết phụ phong đài (Trần Bá Lãm): Bản dịch của Mai Hải

Hồn thiêng trở lại với giang sơn,
Đầu núi mây bay dạ chẳng sờn.
Phấn nhạt hương phai tình giữ trọn,
Biển vàng khen ngợi tấm lòng son.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vịnh Bố Cái Đại Vương từ (Trần Bá Lãm): Bản dịch của Mai Hải

Há cho giặc Bắc hại sinh linh,
Cảm kích hùng tâm cử nghĩa binh.
Công đức như trời, dân ngưỡng mộ,
Nghìn thu tôn hiệu, mãi thơm danh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vịnh Trung Liệt miếu (Trần Bá Lãm): Bản dịch của Mai Hải

Phong thái trong tranh mãi mãi còn,
Bắc Nam vua chúa thảy suy tôn.
Tướng quân nợ nước vừa đền báo,
Miếu mạo nghìn thu tiết nghĩa hồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vịnh Thái Hoà sơn (Trần Bá Lãm): Bản dịch của Mai Hải

Núi non đã trải mấy mùa hoa,
Thắng tích chùa xưa vẫn đó mà.
Thuở trước đế vương thường viếng cảnh,
Cố cung nhớ lại chuyện vua ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vịnh Tảo Liên hồ (Trần Bá Lãm): Bản dịch của Mai Hải

Hồ này riêng chiếm cõi Bồng Lai,
Sen nở nơi đây, sớm nhất loài.
Chỉ tại chốn này nhiều vượng khí,
Hoa riêng nở sớm nhất trần ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối