Tôi yêu Hà Nội – Tự những ngày xưa
Cây Cổ Ngư lặng lẽ đếm mùa
Tây Hồ gió thả mây ngập lối
Bập bềnh Trấn Quốc dưới chân mưa

Hà Nội tôi yêu là Thiền Quang sóng sánh
Lời thương cài hương hoa sữa mong manh
Là những phố xưa chảy giữa dòng thơ nhạc
Nước Hồ Gươm pha sắc trong xanh

Hà Nội tôi yêu heo may mang màu nhớ
Tư lự hoàng hôn cuối Trúc Bạch xa xăm
Là tiêng chuông chiều để quên trên cỏ
Tháp cổ chông chênh đứng vọng ngàn năm.